PRAVILA IN POGOJI NAKUPOVANJA PREKO SPLETNIH STRANI ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p.

Kupec potrjuje, da je v celoti seznanjen s “Pravili in pogoji nakupovanja preko spletnih strani ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p.” (v nadaljevanju: “Pravila”) ter se z njimi strinja.

PLAČILNI POGOJI

Naročene knjige preko spletne strani lahko kupec plača:
– po povzetju (t. j. ob dostavi – poštarju),
– z neposredno bančno transakcijo.

Plačilo po povzetju je mogoče le za pošiljke z naslovnikom v Sloveniji.

CENA

DDV po 94. členu Zakona o DDV ni obračunan. ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. si pridržuje pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene. Cene veljajo do preklica.

POŠTA SLOVENIJE

Stroški pošiljanja se zaračunavajo posebej in znašajo za priporočeno pošiljko 3,00 € (z DDV), za način po povzetju pa 4,90 € (z DDV).

Če stranke ob dostavi ni doma, poštar pusti obvestilo. Paket se lahko prevzame na najbližji pošti.
V primeru plačila po povzetju, vam za zneske do 98,00 € Pošta Slovenije zaračuna vplačnino oz. provizijo za nakazilo v vrednosti 1,28 € (enako, kot če bi plačali položnico na pošti).

REKLAMACIJA

ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. se zavezuje, da bo rešila vse reklamacije v zakonitem roku.

Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. s pripisom “reklamacija”. Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v 3 dneh od prejema pošiljke. ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. si pridržuje pravice do presojanja upravičenosti reklamacije.

Če založba nima na zalogi nadomestnega izvoda reklamiranega blaga, bo kupcu v celoti vrnila kupnino najkasneje v 10 dneh po prejemu reklamiranega blaga.

ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.

VRAČILO BLAGA – ODSTOP OD POGODBE

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema blaga, ne da bi mu bilo pri tem treba navesti razlog svoje odločitve, in sicer na enega od dveh načinov:
– da vrne blago na ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. v 15 dneh po prejemu ali
– da o odstopu v roku 15 dni pisno obvesti ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. ter v 30 dneh po oddaji tega obvestila na založbo vrne blago.
Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p.  nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel.
Če so ti pogoji izpolnjeni, ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine, takoj ko je to mogoče oz. najkasneje v roku 30 dni od prekinitve pogodbe.
Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN DRUGA DOLOČILA

Kupec dovoljuje, da prodajalec vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki kupca. ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. se zavezuje, da bo s podatki o kupcu ravnala v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi.
Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Sklenjeno pogodbo hrani ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. v natisnjeni in elektronski obliki. Kupec jo lahko dobi na vpogled po vnaprejšnji najavi.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in ŠPORTNI DOGODKI, JAN KARO s. p. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite.